Bratia Belanskí s.r.o.

 

 

UKONČENIE ČINNOSTI                   

S poľutovaním oznamujeme všetkým našim obchodným partnerom,  že v dôsledku  nepriaznivej

situácie na trhu s distribúciou mliečnych výrobkov sme nútení k 1.9.2016 ukončiť našu obchodnú

činnosť.

Prosíme všetkých zákazníkov o úhrady faktúr do dátumu splatnosti.

 

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, prejavenú dôveru  a prajeme veľa  pracovných i osobných úspechov.